Piggeple

 

Utbreiing i kommunen: Sjelsdynt. Berre funnen på den gamle posthustomta i Ølen sentrum i nyare tid. Dette er ei svært giftig plante, men form freistar ikkje til smaking.