Platanlønn

 

Utbreiing i kommunen: Eit svært vanleg tre som er i rask spreiing i kommunen

Foto frå Klungland, Ølen 11.5.2011