Pollsivaks

 

Utbreiing i kommunen: Sjeldsynt

Vekstmiljø: Brakkvassviker

Foto frå Langalandsvika ved Skjoldafjorden23.6.2010