Praktstrandvindel

 

Utbreiing i kommunen: Sjeldsynt. Underart av den ganske vanlege, kvitblømande Strandvindel. Funnen på strand i Hogganvik, og på skrotemark på Kvaløy

Foto  frå Hogganvik 30.7.11