Purpurlyng

 

Utbreiing i kommunen: Raudlisteplante. Lite vanleg. Førekjem i kystlyngheia i den vestlege del av kommunen, som ved Ålfjorden og ved Hodnafjellet på grensa mot Tysvær

Foto frå under Hodnafjell 19.7.2010