Ramslauk

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg; konkuransesterk og kan stadvis dekka store flater som på Opsal, Strandnes, Svalland, Stråtveit m.m.

Vekstmiljø: Mest vanleg i grisne edellauvskog-lokalitetar. I slike område veks og ofte kusymre som ramslauken gjerne konkurerer ut.

Foto frå Opsal 8.6.2010