Raud jonsokblom

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

Vekstmiljø:Kratt og grissen skog.Eng- og åkerkantar

Foto frå Austli, Vikedal 6.7.2010