Raudkjeks

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg

Vekstmiljø: Veg- og krattkantar

Foto  frå vegkant av RV-46 på Kvaløy 5.8.2012