Raudkløver

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg. Viktig forplante i eng. Som viltveksande ofte i sand og grus ettersom den er nitrogenfikserande og greier seg i næringsfattig jordsmonn

Foto frå nær kyrkja i Sandeid 24.6.2010