Reinfann

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg

Vekstmiljø:   Skrotemark, veg- og åkerkantar

Foto frå industriområdet Dommersnes, kor vi finn ein kraftig førekomst av planta, 2.8.2010