Reinrose

 

Utbreiing i kommunen: Svært sjeldsynt i Vindafjord. Berre funnen  på Hellehaug i Vikedal

Vekstmiljø:Kravfull. Kalkhaldig fylitt

Foto  viser Hellehaugfjellet 7.9.2010