Revebjølle

 

Utbreiing i kommunen: Svært vanleg

Vekstmiljø: Lite kravfull. Sår seg overalt der grasdekket ikkje er for tett 

Medisinplante. Inneheld digitalin, namn etter denne planta, som framleis er viktig i hjartemedisin m.m.

Foto frå vegkant i Skjold 6.7.2012