Rogn

 

Utbreiing i kommunen: Eit vanleg treslag som veks overalt i kommunen frå lågland til fjells.

Vakker i bløming, og med bær om hausten

 Foto  frå Osen, Ølen 3.6.11