Rome

 

Utbreiing i kommunen:  Ei svært vanleg myrplante både i lågland og høgt til fjells

Litt giftig  og årsak til sjukdom på husdyr. Mest kjend er alveld som fører til blindskap hjå sauer

Foto frå Hundseid 27.7.2010