Rundbelg

 

Utbreiing i kommunen: Ganske sjeldsynt i vår kommune

Vekstmiljø: Kravfull erteplante. Tørrbakkar og vegkantar, helst på kalkrik grunn.

Foto frå Kvaløy 5.7.2010