Rynkerose

 

Utbreiing i kommunen: Som vill ganske vanleg i strandenger. Mykje planta i hage- og vegskråningar

 Foto frå Håvik i Skjold 23.6.2010