Sanikkel

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg

Vekstmiljø:Skuggefull edellauvtreskog

Foto  frå Kvaløy 16.6.11