Setersmåarve

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg, men førekjem i fylittfjella innafor Vikedal og Imsland

Foto  frå Stranddalen i Suldal