Sisselrot

 

Utbreiing i kommunen: Alltidgrøn bregne som er vanleg på steinblokker og berghyller etc.

Foto  frå Hogganvik i Vikedal 28.3.09