Skjelrot

 

Utbreiing i kommunen: Fleirårig klorofyll-manglande snylteplante som innimellom førekjem i edellauvskog der dei i første rekkje snyltar på hassel og or.

Foto frå Underhaugen i Ølen kor planta snylta på svartor, 26.4.2005