Skjørbuksurt

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg strandplante som har eit namn som viser til at planta var kjend for å kunne førebyggje skjørbuk (planta er rik på C-vitamin)

Foto frå Haugsgjerdet 2.8.2010