Skjoldberar

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg

Vekstmiljø: Strandenger, tjørn- og grøftekantar 

Foto Kjellesvik 25.8.11