Skogfiol

 

Utbreiing i kommunen: Vakker vårblom som er svært vanleg i kommunen

Vekstmiljø: Kratt, lauvtreskog, bergskrentar etc.

Foto  frå Hedlå, Vikedal 26.4.11