Skogfredlaus

 

Utbreiing i kommunen: Kravfull plante som minner om ei gul skogstjerne 

Vekstmiljø:Ganske vanleg i edellauvskog

Foto frå Opsal i Vikedal kor planta er lokalt vanleg,  8.6.2010