Skogkarse

 

Utbreiing i kommunen:  Vanleg. Vekstmiljø: Edellauvskog, ur og kratt, vegkantar etc.

Foto  frå Opsal 12.5.2012