Skogsalat

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg

Vekstmiljø:Rasmark, kratt, lauvtreskog, bergskorter etc.

Foto  frå Kvaløy 16.7.11