Skogsivaks

 

Utbreiing i kommunen: Ei svært sjeldsynt plante på Vestlandet. Berre funnen på elveslette i Vikedal

Foto: 24.6.2010