Skogstjerne

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

Vekstmiljø: Undervegetasjon i skog og kratt

Foto  frå Osen. Ølen 22.5.11