Skogstorr

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg i sørvendte lier med godt jordsmonn- edelauvskog lokalitetar- elles sjeldsynt.

Foto frå  Opasal i Vikedal, kor planta er vanleg, 8.6.2010