Skogstorkenebb

 

Utbreiing i kommunen: vanleg

Vekstmiljø: Kratt, skog, berghyller, rasmark etc. frå lågland til fjells

Foto  frå Kvaløy 16.7.11