Skogsvineblom

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg i sitt miljø. Dette er ei plante som luktar vondt.

Vekstmiljø:Edellauvtreskog, ur og kratt

Foto  frå Underhaugen, Ølen 8.7.2010