Skogvikke

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg

Vekstmiljø: Kratt, urar, lauvtreskog etc.

Foto  frå Kvaløy 16.7.11