Skrubbær

 

Utbreiing i kommunen: I første rekkje ei fjellplante, men førekjem og i lynghei og utmark i låglandet

Foto  frå vest av Kaldanuten i Vikedal 10.7.10