Sløkje

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

Vekstmiljø: Fuktig skogsmark, grøfter, sump og innsjøkantar

Foto frå Hamre i Ølen 5.8.2010