Småbergknapp

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg i den sørlege del av kommunen

Vekstmiljø: Berg, steinblokker, rasmark etc.

Foto  frå Austli i Vikedal 9.6.09