Småsmelle

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

Vekstmiljø:  Bergsprekker og- hyller

Foto frå Kvaløy 31.7.2012