Smalkjempe

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg

Vekstmiljø: Natureng, stiar, vekantar, bergfyller m.m.

Foto frå nær kyrkja i Sandeid 24.6.2010