Snøstjerne

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg i hagar; meir sjeldan som naturalisert

Foto  frå krattkledd morenerygg på Opsal, Vikedal 21.4.2010