Søtkirsebær

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg. Vakkert vårblømande treslag.

Vekstmiljø: Edellauvskog, ur og kratt på varm, god jord

Foto  frå Kvaløy 8.5.11