Solblom

 

Utbreiing i kommunen: Denne vakre planta er blitt svært sjedsynt i seinare år, og er nå komen på Raudlista som sårbar for utrydding

Vekstmiljø: Gamal slåtteng, ugjødsla utmark, vegskråningar

Foto  frå Hundseid i Vikedal 24.7.2010