Soleinykkerose

 

Utbreiing i kommunen: Førekjem spreidd i fjelltjørnar i kommunen. Planta er mindre enn andre nykkeroser

Foto  frå tjørn vest av Levardshilder i fjellet innafor Imsland 11.7.2010