Stankstorkenebb

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg

Vekstmiljø: Urer, berghyller, kratt, lauvtreskog m.m.

Namn viser til dårleg lukt frå planta. Eit anna namn Urakatt viser til vekseplass og tillegg katten den dårlege lukta

Foto  frå berghylle Kvaløy 16.7.11