Stemorblom

 

Utbreiing i kommunen: Ganske vanleg

Vekstmiljø: Vegkantar, bergskrentar, gamal eng etc.

Foto  frå Underhaugen, Ølen