Stivsvæve

 

Utbreiing i kommunen: Truleg ganske vanleg

Foto  frå Otertong badeplass 5.9.10