Stjernesildre

 

Utbreiing i kommunen: Vanleg fjellplante i sitt miljø

Vekstmiljø: Berghyller og sprekker i fuktig blautfjell. Vår minst kravfulle sildreplante

Foto frå Kaldanuten 11.7.2010