Storfrytle

 

Utbreiing i kommunen: Vestleg kystplante som er stadvis vanleg hjå oss. Vår største frytle; lett kjennesleg.

Vekstmiljø: Lauvskog, lier og rasmark; oftast på sørvendte lokalitetar.

Foto  frå Opsal 30.4.2008