Storklokke

 

Utbreiing i kommunen: Lite vanleg.

Vekstmiljø: Som vill i edellauvskog; m.a. Stråtveit i Nedre Vats, men hjå oss mest forvilla frå hagar

Foto  frå vegkant/hagegjerde nær sentrum  i Vikedal 24.7.2010