Stormure

 

Utbreiing i kommunen: Svært sjeldsynt. Berre funnen i tun på Frønsdal i Ølen

Foto  frå Frønsdal 27.8.2010