Stortrollurt

 

Utbreiing i kommunen: Dette er ei sjeldsynt plante i landssamanheng, og er komen på Raudlista. Lokalt kraftige førekomstar på Opsal og Kvaløy.

Vekstmiljø:Frodig lauvskog, ofte litt skuggefullt, men på Kvaløy også rik bestand langs øvre kant av riksvegen.

Foto  frå kant av riksvegen aust av vegskilt Kvaløy 5.7.2010