Storveronika

 

Utbreiing i kommunen: Svært sjeldsynt. Funnen i kant av Rødneelva i Sandeid. Truleg etablert frå hageutkast

Foto  frå Sandeid 13.8.11